Edu Med AB – hjälper vård och omsorg att ge stöd till anhöriga

Företaget Edu Med AB arbetar sedan år 2008 med tjänster för välfärdsteknologi och eHälsa med inriktning på målgruppen anhöriga. Här kan du läsa mer om våra tjänster En bra plats och Demenslotsen samt om vårt intresse för att utveckla digitala stöd i samverkan med spetspatienter/närstående, organisationer och offentlig sektor.


© 2020 Edu Med AB