Våra tjänster och vårt engagemang för utvecklingsarbete med offentlig sektor


Företaget Edu Med AB arbetar sedan år 2008 med digitala tjänster för målgruppen anhöriga. Den digitala plattformen En bra plats gör det möjligt för vård och omsorg att erbjuda patientens anhöriga; information, råd och erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation. En bra plats finns idag som ett digitalt anhörigstöd i ett 25-tal kommuner.

Edu Med AB har tillsammans med anhöriga och medarbetare inom offentlig sektor utvecklat Sveriges första automatiserade informationsflöde kopplat till ett visst sjukdomsförlopp. Tjänsten Demenslotsen fungerar som en GPS som portionerar ut information till anhöriga under en närståendes demenssjukdom. Läs mer om utvecklingsarbetet tillsammans med Helsingborgs stad: https://vardochomsorg.helsingborg.se/demenslotsen-ger-anhoriga-ratt-stod-vid-ratt-tid/

Edu Med AB medverkar med plattformen för Demenslotsen i projektet ”Digitalisering av organisatoriska mellanrum i cancervården” som drivs av Designvetenskaper vid Lunds universitet . Ett av målen är att möta hälso- och sjukvårdens fragmentering och det ökande patientunderlaget genom att stärka egenförmågan hos patienter och anhöriga. Lotsen kommer att användas som ett sammanhållande informationsverktyg för patienten under rehabiliteringsprocessen.

Under 2020 startade Edu Med AB projekt Alzheimerguiden. Målet med projektet är en nationell tjänst som automatiskt guidar personer som fått diagnosen Alzheimers sjukdom till att leva så bra som möjligt, så länge som möjligt. Guiden ska ge användaren kunskap, hopp och tillgång till råd från andra personer med samma diagnos. I projektet ingår Stiftelsen Alzheimer Life, Enheten för Kognitiv Medicin vid Ängelholms Sjukhus, Minnesmottagningarna i Region Halland, primärvård och kommunal verksamhet i Höganäs. Vill du/ er verksamhet delta i projektet? Läs mer och anmäl er här: Alzheimerguiden

Företagets tidiga introducering inom Health-tech har skapat erfarenheter och ett intresse för entreprenörskap, innovationer och implementering av digitalisering i vård och omsorg. Utifrån detta skapades Edu Med AB:s Hackathonkoncept True Challenge som innebär ett nytt sätt att gå från medborgarnas behov till färdiga digitala lösningar från näringsliv. Konceptet har uppmärksammats av exempelvis Vinnova och SKL. Läs mer på Vinnovabloggen: http://blogg.vinnova.se/opendata/truechallenge/

Metoden Behovspaketering har vidare använts av för att ta fram underlag inför Sveriges största myndighetshackathon, Hack for Sweden.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter av att utveckla och arbeta med digitala lösningar inom vård, omsorg och förebyggande hälsa. Exempelvis kan nämnas uppskattade föreläsningar om innovation och digitalisering på Vitalis, Mötesplats Välfärdsteknik och eHälsa, SKL:s Leda för resultat, eSam och Vinnova samt på KI Innovation Day. Just nu delar vi med oss erfarenheter i EU-projektet Care4Dem som syftar till att utveckla en modell för digitala självhjälpsgrupper för anhöriga https://eurocarers.org/portfolio-item/care4dem/

Vi strävar efter att ständigt lära oss mer om innovationsarbete inom vård och omsorg. I denna anda grundades Förändringspodden

Edu Med AB:s Ledningsgrupp


Maria Cavalli
Maria Cavalli har en utbildningsbakgrund inom ekonomi och beteendevetenskap och har arbetat som verksamhetschef inom Äldreomsorgen. Maria är utbildad av SKL som projektledare i Genombrottmetoden och har ansvarat förbättringsprojekt inom flera kommuners socialtjänst. Nyfiken på utvecklingsarbete och innovationer inom vård och omsorg, ställer frågor kring detta i Förändringspodden. Sedan år 2019 är Maria anhörigrepresentant i styrgruppen för BPSD-registret, ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att öka livskvalitén för personer med demenssjukdom genom tvärprofessionella åtgärder.

Maria personlig erfarenhet av att leva nära en person med sjukdom då hennes pappa fick Alzheimer när Maria var 15 år. Att hjälpa anhöriga till personer med demenssjukdom har därefter varit en stark drivkraft. När Marias pappa blev sjuk saknade hon stöd för hur hon skulle hantera sin oro, men också konkreta redskap för hur hon skulle kunna ta hand om både sin pappa och sig själv. Utifrån dessa behov skapades Edu Med AB:s första digitala tjänst, anhörigstödet En Bra plats.
Gustaf Cavalli
Gustaf har i snart tio år arbetat med digitalisering inom vård- och omsorg genom det digitala anhörigstödet En bra plats. Innan dess arbetade Gustaf med fibernätsbyggnad på landsbygden genom det egna företaget ByNet Syd.

Gustaf har en utbildningsbakgrund som webbutvecklare och brinner för att skapa digitala lösningar som är utvecklade utifrån behov. I denna anda är Gustaf initiativtagare till metoden Behovspaketering och Hackathonet True Challenge. Gustaf har varit projektledare för utvecklingen av Demenslotsen. Uppskattad föreläsare och paneldebattdeltagare inom innovation, digitalisering och implementering av välfärdsteknologi.
Mikael Andersson
Mikael har sedan 2008 arbetat som teknologiansvarig for Edu Med AB:s digitala anhörigstöd En bra plats. Mikael har en utbildningsbakgrund med Magister examen inom Datorsystem teknik och mångårig erfarenhet som mjukvaruingenjör inom huvudsakligen finansindustrin i London.

Mikael har stort intresse för att ta ideer till färdig teknisk produkt och har även varit teknologiansvarig för Demenslotsen.

© 2020 Edu Med AB